Univerzalni tarot Majstora TUM

Preko Univerzalnog Tarota Majstora se, kroz slike I simbole, ponovo susrećemo sa arhetipskim izvorom ovog učenja, koji je istovremeno izvor kreacije čitavog Univerzuma.

Univerzalni Tarot vam omogućava da se postavite u harmoniju sa „glavnim“ energijama i Arhetipovima. Svaki simbol je učenje Majstora, koji vam je na raspolaganju kako bi vam pomogao da napredujete na putu vaše duhovne evolucije. Arhetipovi nam omogućavaju neverovatan rad na upoznavanju sebe i veće razumevanje nas samih i stvarnosti u kojoj postojimo. Čovek, kroz svoje doživljaje i odnose sa okruženjem, tka jedno tkanje u kome se nalazi informacija o svim našim životnim iskustvima, programima iz detinjstva, naše tuge i patnje, naše radosti, naši neuspesi. Arhetipovi će nam pomoći da učinimo preuzimanja svesti u vezi sa informacijama koje naša Potka čuva. Oni će nam pokazati šta je potrebno da promislimo ili modifikujemo u našem ponašanju kako bismo se osećali bolje u našem okruženju (emocionalnom, profesionalnom, socijalnom) i kako bismo živeli ispunjenim životom. Osetite u sebi rezonanciju svake karte, svakog otvaranja, osluškujte značenja I trudite se brižljivo da razumete svaki simbol – ovo je umetnost “otvaranja Tarota”.

 

 

Share This: