Telurologija

tlrTelurologija je nauka o silama koje dolaze iz jezgra planete i koje se preko planova ispod svesti podižu, hraneći mineralno, biljno, životinjsko i ljudsko carstvo, šalju stečene informacije jezgru Sunca.Kroz svoju prizmu, prateći hologramski princip univerzuma, Telurologija nam otkriva kretanje planete Zemlje, njenih polova, tektonskih ploča i sinhronizovanja sa kretanjem sunčevog sistema. Na ovaj način Zemlja postaje mikroksomos u makrokosmosu a mi se upoznajemo sa njenim životom, njenom fiziologijom i razvijamo svest o svojevrsnoj planetarnoj akupunkturi. Svaki polaznik seminara upoznaje se sa osnovnim elementima ovog modela. Izračunava se lična Teluro-karta koja kompletira saznanje o ličnim potencijalima i izazovima koje trebaju biti prevaziđeni radi samoostvarenja. Pomoću aktivnih meditacija, svi ovi elementi omogućavaju efikasno ostvarivanje celovitosti ličnog identiteta, tako što bude i podižu univerzalnu svest svakog čoveka.

Telurološki Točak

Izračunajte položaj Elipsi u trenutku vašeg rođenja

Teme seminara

  • Nastanak Telurologije kroz posmatranje i proučavanje energetskih tela planete i osećanje teluričnih mesta kroz koja se ispoljava Duh utelotvoren u njenom jezgru.
  • Upoznavanje Telurološkog Točka : Elipsi, Domena, Pravaca, Elemenata/Životinja.
  • Analiza činilaca i aspekata telurološke karte koja je komplemantarna astrološkoj.
  • Izrada teluroloških karata pomoću Efemerida.

 

Share This: