vlada-kostic-bioje istraživač i specijalista metoda energijskog rada u spoju nauke i duhovnosti, profesor je univerziteta i doktor matematičkih nauka, Poslednjih petnaest godina posvetio je aktivnom usavršavanju u oblasti energijskog rada, spajanju naučnih i duhovnih spoznaja, postizanju da u svakodnevnici živimo u skladu sa svojom autentičnom prirodom, prirodom planete i univerzuma.

Kao član međunarodne organizacije The Order, seminare ovih tehnika meditacija i svesnog praktičnog delovanja na energijsko tkanje prostor-vremena, kako na ličnom tako i na kolektivnom planu, (proistekle iz izdanja autorke D. Didier) pohađao je, a potom i vodio u raznim zemljama sveta. Inspirisana tim, njegova naučna istraživanja su u oblasti teorije matrica, u ispitivanju osetljivosti stabilnih vibracija, sticanju uvida u kruženje energije i materije u ekositemima, kao i razvoju novih koncepata teorije kompleksnih sistema (u oblastima komunikacija, inženjeringa, metabolizma živih organizama, razrešenju društvenih konflikata, i drugim). Pored brojnih naučnih publikacija u vodećim svetskim časopisima, svoja otkrića je imao priliku da prezentuje na mnogim međunarodnim naučnim skupovima kao i na predavanjima po pozivu u vodećim svetskim naučnim institucijama.

Osnova njegovog interesovanja je promena osnovnog koncpeta na kome se zasniva savremeno društvo i brojni ozbiljni izazovi koja kao kolektiv imamo. Stoga, spajanjem nauke i energijskih veština kako bi se probudila duhovnost novog vremena, on neprekidno traga za razvojem i usavršavanjem ovih metoda energijskog rada, deleći zajedno sa brojnim saputnicima, kolegama i saradnicima tu avanturu svesti.
Sa posebnim entuzijazmom je posvećen povezivanju i razmeni sa ljudima svih kontinenata koji su voljni da žive i grade u skladu i u svesti univerzalnih zakona da bi skupa kao akteri ovog vremena konkretno svi doprineli svesnom izboru budućnosti čovečanstva u jednostavnosti, skromnosti i lepoti.

 

tea milankovicje diplomirani ekolog. U toku studija paralelo se edukuje i u oblasti energijskih nauka, gde 2008. u Španiji, postaje i učitelj Inicijacijskog Tarota Majstora. Izučavajući arhetipove i njihov govor na nesvesnom nivou otkriva astrologiju kao njihov savršeni jezik, gde se iz ekologije životne sredine okreće ekologiji svesti.

Od 2007. aktivni je član međunarodne organizacije The Order, koja kroz različite energijske prakse radi na podizanju svesti širom planete. Seminare ovih tehnika aktiviranja najdubljih potencijala pojedinaca, kao i akupunkture konkretnih mesta na planeti Zemlji, kako na ličnom tako i na kolektivnom planu, pohađala je, a potom i držala u Srbiji, Hrvatskoj, Italiji, Francuskoj i Španiji.

Od 2010. godine aktivno se bavi astrologijom na Institutu za astrološka istraživanja i edukaciju “Johannes Kepler” u Beogradu, gde stiče i diplomu međunarodno sertifikovanog astrologa ISAR CAP, a od septembra 2015. je potpredsednica ISAR-a za Srbiju. Iste godine završava i edukaciju u oblasti energetske psihologije, sve vreme aktivno praktikujuću ove tehnike u radu sa klijentima i studentima Asocijacije za Energetsku Psihologiju.

U udruženju Eglantina, Tea redovno vodi seminare Energetske strukture čoveka i univerzuma, radionice meditacije sadašnjeg trenutka, Inicijacijskog Tarota Majstora i Univerzalnog Tarota.

.

IMG_5176-300x225Oduvek mi je pogled lutao, oduvek sam, kao sfinga čeznje, gledala u daljine…

Jutrima sam se budila sa željom da proputujem planetu, da osetim da je okrugla, da dokučim njene manje znane i manje dostupne predele i otkrijem ukuse i mirise kojima odiše

Nij ni čudo sto sam izabrala turizam za profesiju…

Stotine hiljada kilometara mog života…puno pustinja i prašuma kroz koje su moje bose noge gazile… Kamile, slonovi, vozovi, avioni…sa kraja na kraj planete…do momenta dok nisam shvatila da fizički nivo ima granice, a da prava priča pocinje izvan nje…izvan dozvoljenog…u nevidljivom i malo poznatom duhovnom svetu…u doživljenom

Poznanstvo sa najvecim učiteljem Teravada budizma Phra Archan Jantom me je odvela na zlatni trougao, u džungleThailanda i Burme…Dotadašnja zelja za daljinama je prerasla u zelju za dubinama unutar kojih sam se širila, otkrivala nove dimenzije..i polako shvatala i prihvatala beskraj…

Vrhunac mog duhovnog traganja su učenja Majstora Svetla…Kao nagrada za sve kilometre i sva iskustva koja nisu uvek bilaanđeoskaTekstovi iz večnog izvora i reči koje vecno nadahnjuju natapali su moju dušu, i moj Put je dobio smisao…dobio pravac…Energetska realnost, Luminsencija, Svest, Vera, Angažman…sve te reči postaju vodilje mog života, sva ta stanja osvetljavaju i donose spajanje sa suštinom na najvišem nivou… Biti i ostati svoj unutar jednog kolektiva koji radi za kolektiv svesti čovečanstva je najviši cilj jedne Duše…jednog Bića…Jednog Čoveka sa velikim Č…Jer Čovek, rođen po slici Kreatora, i jeste Svestan i Univerzalan…

Povele su me daljine… dalje me nose i uzdižu …visine…

Vesna Jelić je dugogodišnji aktivan član organizacije The Order…Ispred njih i u njihovo ime drži seminare Energijskih nauka kao i Meditacije sadašnjeg vremena…Sa velikom zahvalnošću prenosi ova vrhunska učenja, kako u Srbiji tako i u drugim zemljama…

alPosle završene srednje medicinske škole,odsek fizioterapeut, završavam višumedicinsku školu u Zemunu, istog smera. 1992. upisujem Filozofski fakultet-odsek istorija umetnosti. Nakon 2 godine školovanja, uspešnoulazim u privatni posao kao saradnik u firmi koja se bavi prodajom medicinske opreme i aparata.

Uz znanje medicine, udružujem praktično iskustvo u trgovini-komercijali. 1997 preko Holandske ambasade ulazim u program alternativne medicine. Završavam seminar refleksologije i minerala. 2000 .godine Holandska ambasada me sponzoriše i šalje na studije refleksologije, kristaloterapije, reikija, Bahovih kapi, aromoterapije. Po povratku upisujem i završavam školu koreanske akupunkture Su Jok. Nastavljamistraživanje u oblasti medicine, i upisujem Bowen akademiju. To je 5 godišnja škola, ali u medjuvremenu završavam i višerazličitih škola što u zemlji što u Španiji.

U Beogradu sam uspešno prošla seminar i školu miofascionalnog oslobodjenja, a u Španiji se potpuno okrećem školiIntegrativne Medicine koja konačno sumira svu onu profesionalnu i ljudsku radoznalost na temu precizne dijagnostike i široke lepeze terapija.

U okviru ove škole pronalazim svoj pravi identitet kao i svoje mesto u Univerzumu. Prilika da radim na SEBI , otvorila je vrata jednom predivnom unutrašnjem svetu prepunom ljubavi i strpljenja za sve „greške“ koje sam svesno i nesvesno preuzela. Uočavajuci ogromnu snagu ljubavi i prepoznavanja njene važnosti u terapiji, već 7 godina uzivam u otkrivanju novih izazova,znajući da radom na pacijentu uvek radimo na sebi, jer svi smo zajedno na ovom putu, svako od nas je ćelija UniverzalnogČoveka. Budućnost čovecanstva je u otkrivanju i preuzimanju Svesti, kroz Integrativnu Medicinu, biramo da živimo ljubav ičistu Svest. Pozivam vas u carobnu avanturu otkrivanja Univerzalnih zakona, kako bismo lakse prebrodili zamke svakodnevnog čoveka.
Budimo ljubav,zivimo ljubav!

natasaDiplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a zatim stekla zvanje psihoterapeuta geštalt psihoterapijskog pravca. Više od 10 godina radi sa decom sa različitim vrstama poteškoća, sa njihovim roditeljima, kao i sa klijentima u okviru individualnih seansi, primenjujući znanja koja je sticala na brojnim predavanjima, seminarima i edukacijama iz ove oblasti. Učesnik je nekoliko konferencija i međunarodnih kongresa, koautor stručnih radova i akreditovanih programa.

U svom ličnom i profesionalnom razvoju okrenuta stalnom istraživanju i otkrivanju novih prostora. Verujući u kreativni potencijal koji je prisutan u svakom čoveku, organizuje i vodi terapijske grupe i radionice (rad sa arhetipovima, radionice u prirodi) namenjene svim odraslim osobama koje žele da se kreću putem ličnog rasta i duhovne evolucije.

Prateći mudrost unutrašnjeg bića dolazi u kontakt sa učenjima o energetskoj stvarnosti, o tome ko smo zaista, a želja da ova saznanja podeli sa drugima i da se istovremeno dalje razvija i raste u tom smislu, je navodi da stane pred druge i prenese učenja.

U okviru udruženja Eglantina organizuje i vodi radionice i seminare Inicijacijskog tarota majstora. 

Share This: