Eglantina je aktivno udruženje koje okuplja članove i sve zainteresovane oko humanističkih, naučnih i ekoloških projekata i seminara koji su u duhu vremena u kojem živimo. Seminari i radionice su zamišljeni da na kreativan način odgovore na različita pitanja i izazove Čoveka današnjice nudeći teoretska saznanja i praktične metode. Ove aktivnosti udruženje Eglantina ostvaruje u saradnji sa The Order međunarodnim udruženjem iste prirode, koje je prisutno na svih pet kontinenata. Nit vodilja je Svestan i Univerzalan Čovek, Čovek Prepoznavanja, Čovek Razumevanja, Mira i Ljubavi, koji se stavlja u službu kolektivu i prirodi. Prateći taj univerzalan pokret današnjice, Udruženje je na prostoru Srbije pokrenulo brojne seminare i aktivnosti iz različitih oblasti interesovanja, istraživanja i kreacija ljudskog duha.

KO smo mi?

Udruženje Eglantina okuplja različite profile pojedinaca, koji su svi angažovani sa jednim, istim ciljem – da u radosti, kreativnosti i prepoznavanju otkrivaju realnost sadašnjeg trenutka i važne promene Planete i čitavog čovečanstava. Različita učenja koja se prenose i kroz mnogobrojne radionice praktikuju omogućavaju da moderan čovek današnjice prepozna svoje mesto u svetu, prepozna vreme u kom živi, razume svoje mogućnosti izbora, a zatim i spozna na koji način i sa kojim unutrašnjim resursima može da donese svoju odluku. Ovo su osnovni principi Čoveka Prepoznavanja: osvestiti – načiniti izbor – i stupiti u akciju.

Mi prepoznajemo da je Planeta Zemlja živo biće, koje zajedno sa svojim carstvima (mineralno, biljno, životinjsko i ljudsko) evoluira. U sadašnjem vremenu Planeta prolazi kroz velike promene, i ovo vreme je najavljeno u mnogim učenjima. Sve više pojedinaca prepoznaje brzinu promena, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou. Principi po kojima se promene dešavaju su uvek vođeni Univerzalnim Zakonima. Kada znamo zakone Univerzuma, zakone života, tada imamo mnogo više mogućnosti da donesemo prave odluke, a od odluka Čoveka (koje je uzročno telo Planete Zemlje) zavisi Budućnost koju stvaramo.

Budimo oni koji svesno, u prepoznavanju velikog kosmičkog plana – biramo budućnost.

Budimo Čovek Prepoznavanja.

Svesnom srcu – SVE MOGUĆE!

Sva učenja koja se prenose u Udruženju predstavljaju različite tehnike koje nude svakom pojedincu, u zavisnosti od njegovih afiniteta, ključeve spoznaje energetske strukture čoveka i univerzuma.

Energija je najmanji zajednički sadržalac svega stvorenog. Kada poznajemo govor energija tada možemo reći da svesno živimo. Ali, šta je osnovna svrha svakog čoveka? Zašto se rađamo? Zašto prolazimo kroz različita iskušenja, izazove, lekcije života? Svako na svoj, individualan i autentičan način živi život. Puno životnih priča je kroz cikluse civilizacija ispričano. Ipak, svaki život ima isti cilj – živeti svesno. Preuzeti svest o svim različitim oblicima života, iskustava, spektrima energija koje se pretvaraju u materuju, menjaju oblike iz talasa u česticu, i obrnuto. Kada živomo svesno, kad prepoznajemo – tada živimo svoju svrhu.

Svako od učenja nudi saznanja o:

  • identitetu
  • energetskim centrima
  • čulima – elementima stvaranja
  • tehniku prepoznavanja energija
  • suptilnim telima
  • carstva, tela planete zemlje
  • energetska struktura univerzuma
  • tehnike sadašnjeg trenutka

Svako učenje je proisteklo iz istog izvora, kao i sva učenja data čovečanstvu u različitim ključnim epohama promena. U ovoj faseti vremena pozivaju nas da svako u odnosu na svoje afinitete odabere način prepoznavanja stvarnosti.

Seminari i praktične vežbe ove metode vođeni su od strane priznatih predavača sa dugogodišnjim iskustvom i bazirani su na delu “STRANA NALIČJA – STRANA LICA” francuske autorke Danijele Didije (Danielle Didier).

Oslušnite intimni poziv svoga bića, i ukoliko ste spremni za akciju svesnog izbora budućnosti – dobrodošli!