Meditacija sadašnjeg vremena

Ako je meditacija put ličnog razvoja, čovečanstvo se kreće napred kolektivnom meditacijom. Danas je više od 50% populacije urbano. Gradovi su mikrokosmos savremenog makrokosmosa: tu je prisutno sve, najbolje i najgore, prošlost i budućnost, sloboda i složenost, nada i očaj. Ali veliki gradovi u sebi nose moćne i specifične energije: transformaciju, kreativnost, deljenje. Kako su mnogi od njih smešteni u blizini vode (reka, more…), oni kultivišu, kanališu i navodnjavaju svet velikih ideja koje postepeno preoblikuju konture našeg postojanja: duhovnost, filozofiju, nauku, politiku…

Meditacijom ne zatvaramo oči da bi zaboravili svet, već ga ispitujemo u svesti. Meditiramo da bi otkrili šta želimo da promenimo u sebi. Šta želimo da podelimo sa porodicom i prijateljima. Šta želimo da izgradimo sa kolektivom čovečanstva. Meditirajmo zajedno svake nedelje, širom sveta, da povratimo želju da se suočimo sa svojom budnošću.


Mi svi učestvujemo u ovoj urbanoj dinamici. Mi smo njene elementarne čestice: višestruka i jedinstvena energija u isto vreme. Kako prolazimo kroz vreme izbora, neophodno je da pronađemo mir i spokoj u sebi. Vraćajući se suštinskom, uzemljujući se u Sadašnjem Vremenu… živeti drugačije nije samo bitno za naše postojanje, to je takođe čin svesti kojim hranimo svet sutrašnjice. Otvaramo svoje oči u Sadašnjem Vremenu da bi proširili pogled na svet sutrašnjice. A upravo meditacija je ključ za tkanje Potke naše budućnosti.

  • Jedan sat za oslobađanje od napetosti
  • jedan sat za opuštanje
  • jedan sat za usredsređivanje
  • jedan sat za pronalaženje mira
  • jedan sat kako bi osetili spokojstvo
  • jedan sat za vraćanje onome što je bitno – a to je da počnemo živeti drugačije.

 

Share This: