Magični tokovi sveća SIMT

vat3Učenje o vatri Zemlje, povezano sa čarobnom magijom sveća, poziva nas da uđemo u mistični svet telurike vulkana i otkrijemo njegovu delotvornost. Shvatajući simboliku vatre savladaćemo veštinu magičnih tokova sveća. Naučićemo kako da upotrebimo vreme – prošlost, sadašnjost, budućnost, kao i proviđenje, da bismo uticali na svoju sudbinu. Sveće predstavljaju vulkane, a tokovi otopljenog voska simbolizuju njihovu lavu. U ovu, da tako kažemo, ozbiljnu igru, možemo da se upustimo iz radoznalosti, ili pak iz duboke potrebe
za otkrivanjem sebe. Ona nam može pomoći da napredujemo u ličnom razvoju na svom životnom putu i da pronalazimo odgovore na različita pitanja. Utiskivanje u izliveni vosak odgovarajućih boja – pigmenata, služi za potvrđivanje namere ili za pokretanje preobražaja ka onome što bi valjalo da promenimo u svom životu. Ova čarobna igra, SIMT (sveće i magični tokovi), je delotvoran način za uspostavljanje sklada u svom životu i to je pravi razlog da je usvojimo.

Teme seminara

  • Upoznavanje planete Zemlje kao živog bića, čija krv je lava – vatra, koja je istovremeno sila, element i simbol za čulo vida;
  • Vibratorno povezivanje sa energijama 22 vulkana, koje se odvija preko potke, u mentalnoj tišini, preko energija centara fizičkog tela, kao i „vatre astrala“;
  • Ovladavanje ovom veštinom nam pomaže da otkrivamo i preobražavamo potku sopstvene sudbine;
  • Povezivanje magičnih tokova sveća, i odgovarajućeg utiskivanja boja, sa značenjima „poruka“ vulkana.

Share This: