Magični Tarot Biljaka

„ Magija je samo nauka koju još uvek ne razumemo“- Arthur C .Clarke

Od samih početaka ljudskog roda, postoji snažna veza između čoveka i biljaka.
One su sastavni deo mitologija, verovanja, obreda i rituala, gotovo svih starih naroda.
Njena lekovita, negovateljska i magična svojstva prenose se sa kolena na koleno kao najveća tajna.
Tajna koju biljke šapuću samo onima koji ih „čuju“, i koji prelaze granicu fizičkog.
Magični Tarot Biljaka (MTB) je jedinstveno učenje koje nam otkriva tu potpuno novu dimenziju veze između čovečanstva i biljnog carstva. Dimenziju u kojoj mitovi i legende oživljuju kroz nas same, gde spoznajemo da biljni svet ne samo što je živ već i svestan i pruža nam dublji uvid u naše unutrašnje biće , svet oko nas i našu ulogu u njemu.
Ovaj tarot je jedinstven po tome što se ne bazira samo na arhetipovima i simbolima, već i samim biljkama, jer u prirodi, svi ti simboli i svi ti arhetipovi su izraženi i predstavljeni.
Biljke nam, u svoj svojoj raznolikosti, otkrivaju različite dimenzije života, kao i različite cikluse preko kojih je život izražen.

ŠKOLA MAGIČNOG TAROTA BILJAKA

Škola Magičnog Tarota Biljaka, namenjena je onima koji žele dubok rad na sebi jer je on pre svega alat koji se koristi za lični rad , a gde preko biljnog carstva, otkrivamo, povezujemo se i preuzimamo svest o Prirodi, o Zemlji, o nama samima i o našoj vezi sa kolektivom.
On je put za našu intuiciju gde, preko boja, simbola, brojeva, geometrije, mandala,i karata, razvijamo drugačiji način spoznaje naše unutrašnjosti i našeg okruženja.
Škola Magičnog Tarota Biljaka predviđena je da se održi u 2 seminara od po 4 dana, od kojih 2 padaju za vikend.

CILJEVI I METODOLOGIJA

Škola je zamišljena kao praktičan proces, sa pedagoškim pristupom, napravljenim da olakša učenje, učešće i da omogući samostalnost polaznika, nakon završene škole.
Koncipirana je tako da pruži globalni i potpuni pristup energiji pomoću biljnog carstva.
Uz pomoć 26 biljaka, predstavnika celokupnog biljnog sveta sa svih pet kontinenata, rukovanja mandalama, napravljenim za ovaj kurs, vežbi opuštanja i meditacije, rada sa lamama i porukama, u vidu poema tarota biljaka, biće nam omogućen kontakt sa prirodom, kao i lični razvoj i transcendencija.
Na ovaj način ćemo videti, da su biljke u harmoniji sa nama, da nam one pomažu da pristupimo našim potencijalima i poteškoćama, a spoznaje dobijene na ovaj način će nam pomoći pri realizaciji onoga što daje smisao našim životima.

Neke od tema koje seminari obrađuju, omogućiće:

 • Razumevanje funkcionisanja biljnog carstva na energetskom nivou,
 • Uvod u Telurologiju, nauku koja omogućava prepoznavanje i shvatanje uticaja koje primamo iz jezgra Zemlje, što nam omogućava da konkretizujemo informacije koje smo dobili putem astrologije.
 • Poznavanje 26 biljaka i drveća, naročito onih, odabranih, koji dolaze sa 5 različitih kontinenata (poreklo i njihova energetska uloga, hranljivi sastojci, njihov značaj za zdravlje, tradicionalna, simbolička i magična uloga u različitim tradicijama.)
 • Upoznavanje različitih oruđa za rad. Penjanje kroz energetske centre, mentalna tišina, mentalna praznina, energetske vežbe za razvoj naše intuicije.
 • Učenje i rad sa lamama tarota biljaka, kao i razumevanje njihovih boja, simbolike, numerologije, mandala i drugih obeležja karata sa preciznim, geometrijskim figurama.
 • Praktične vežbe o elementima našeg identiteta i o porodičnom, majčinskom i očevom, nasleđu, baš kao i o biljkama koje nam pomažu u prepoznavanju našeg identiteta.
 • Vežbe za tačno određivanje cilja naše inkarnacije i biljaka koje nam pomažu ostvarenju ovog cilja
 • i mnoge druge.

PROGRAM

Program MTB-a obuhvata sledeće oblasti:

 • Energetska struktura čoveka
 • Zemlja i čovek – njihova povezanost na energetskom nivou
 • Uvod u telurologiju: telurološki točak, elementi, potka, pravci, životinje i elipse.
 • Energetska struktura biljaka i njihova povezanost sa nama.
 • Prva grupa lama: Ja i sredstva za izgradnju mog života.
 • Moje ime i porodično nasleđe preko mojih prezimena.
 • Druga grupa lama: poteškoće koje nalazimo na putu svesti.
 • Treća grupa lama: elementi moje povezanosti sa drugima i moje otvorenosti za kolektiv.
 • Primena telurologije na biljno carstvo i na naš životni put: akcija za razvoj, podrška za naše akcije i promene koje su neophodne kako bi mi bili mi.
 • Hronobiologija i ishrana i druge.

ZAŠTO TAROT?

Tarot je alat koji nam omogućava da aktiviramo i razvijemo, urođeni kapacitet koji posedujemo kao ljudi, da spoznamo stvarnost oko sebe, povezujući se sa najsuptilnijim prostorima.

Kada nas nešto zabrinjava ili moramo doneti odluku, često „okrećemo glavu“ . U tom procesu koristimo samo pola mozga, levu hemisferu, koja nam omogućava da razmišljanjem i promišljanjem, vidimo prednosti ili slabosti, šanse ili pretnje. Odnosno, koristimo našu analitičku, linearnu logiku i organizacione sposobnosti, koje uzimaju u obzir informacije koje se mogu dokazati podacima.

Međutim, u našem mozgu imamo i drugu hemisferu koja elaborira i obrađuje informacije kompletnog postojanja i naše unutrašnjosti kroz simbolički jezik, slike, znake, kreativnost, asocijacije i emocije. Otvara nas ka nematerijalnom, duhovnom. To nam omogućava mnogo širi i potpuniji pogled na stvarnost, percipirajući jedinku i njenu povezanost s celinom.

Ta hemisfera se razvija sa Tarotom.

Dakle, izučavanje i korišćenje tarota, omogućava nam da se povežemo sa svojim sopstvom, kako bi oživeli i ovaj vid percepcije koji će dopuniti logički deo koji već koristimo, i na taj način donositi odluke i pronalaziti odgovore od višeg sebe.

 

„U dubini našeg bića, postoji milion neistraženih predela, koji čekaju da se prošire kroz naš unutrašnji pogled. Niko neće živeti Naš život umesto nas, zato ga moramo živeti autentično. „

PREDAVAČ

*Michel Abriel

Geštalt terapeut, transpersonalni konsultant, energetski terapeut i tvorac radionice Susret sa drvećem®
Zadužen je za Magični Tarot Biljaka, na internacionalnom nivou (Asociación La Magia de las Plantas) u okviru Instituta za Energetske Nauke (Instituto de Artes Energéticas).
Održao je konferencije i seminare u mnogim gradovima širom Španije, Evrope i Amerike.

 

Linkovi:

http://magiadelasplantas.com/el-tarot/

http://artesenergeticas.com/tmp/

https://www.facebook.com/tarotmagico.delasplantas/

Share This: