Inicijacijski Tarot Majstora – TIM

TIM1

 

“Inicijacijski Tarot je u svim vremenima bio najbolji instrument ezoterijskog prenosa.

Jedna slika, moćnija je od napisanog ili izrečenog i ima prednost u tome što ne postaje zastarela ni deformisana tokom vremena. Prateći svoj nivo svesti i evolucije, svako može tumačiti i koristiti simbole u službi jednog rada, koji u potpunosti dozvoljava razumevanje najsitnijih delova nesvesnog i nivoa na koje smo pozvani u napredovanju ka duhovnosti.

Tačno poreklo Tarota niko ne poznaje. Većina predanja njegovo poreklo objašnjava u tajnim učenjima datim kroz vekove. Ne zna se ni poreklo reči Tarot ; možda potiče od termina „ROTA” , što ukazuje na točak. Naime, najstarija poznata objašnjenja sadržana su u postavci 22 glavne lame u obliku točka. Luda („Le Mat“, poslednja lama bez broja) zauzela je mesto između I i XXI lame.

Međutim, naziv je takođe mogao doći od termina TAO, koji ukazuje na pravac, put, napredak bića, apsolutni red.

Tarot jednako može imati poreklo od Hebrejske Tore, 22 lame sa 22 slova Hebrejskog alfabeta i sa stazama inter – sefirota, koji ih povezuju između deset Sefirota (Sephiroth) jevrejske Kabale (Kabbale).”

“Dakle bilo je je različitih podloga Tarotu, u čarobnom izvoru Alhemije, Masonerije, Magije ili Astrologije i svi ovi izvori služili su oživljavanju jedinstvenog cilja uvođenja čoveka u inicijaciju i duhovni napredak.

Tarot koji postoji kroz večnost, reaktualizovan je u ovoj novoj faseti našeg vremena.”

Preuzeto iz knjige “Tarot Initiatique des Maitres”  Daniele Didier – Editions Mercia du Lac

 

 

ŠKOLA INICIJACIJSKOG TAROTA MAJSTORA

Svi oni koji su otvoreni za rad na sebi, I/ili koji su već na tom putu, koristeći različite tehnike psihoterapijskog ili duhovnog rada, mogu da nauče da osluškuju I tumače jezik simbola Inicijacijskog tarota majstora.

Škola ITM se sastoji iz vikend seminara u okviru koga se prolazi pet inicijacijskih nivoa, pet stepenika na vašem putu ucelovljenja.

Na ovim susretima imaćete priliku da osetite energije tarota, snagu arhetipskih slika i njihovu simboliku. Učićete kako da razvijate svoj energetski osećaj, kako da razvijete sopstvenu komunikaciju sa ahetipskim likovima i da uz njihovu pomoć dođete do odgovora na pitanja.

Nakon zasvršenog seminara, I sa materijalom koji tom prilikom dobijete (karte I skripta sa tekstovima za meditaciju I tumačenjima), imaćete instrument uz čiju pomoć ćete moći da dođete do odgovora, otključavate I osvajate svoje prostore, da rastete. Moći ćete da koristite tarot kao instrument preobražaja i otvaranja puta ka istini, blagostanju i sreći.

Isto tako, moći ćete da učestvujete u otvaranjima ITM u grupi, koji se ogranizuju u prostorijama Eglantine.

Svi zainteresovani za školu mogu nam se javiti – tačan termin seminara se definiše po formiranju grupe od 10 do 15 polaznika.

Samo kada (pre)poznajemo svet u kome živimo, spoljašnju stvarnost i naše unutrašnje prostore, možemo živeti život u potpunosti. Tek kada uz pomoć ovih simbola pogledamo u svoje odraze i vidimo ko smo zaista, možemo da odaberemo:

SVEST umesto nesvesti,

AKCIJU umesto reakcije,

ODGOVORNOST za sopstveni život umesto krivice i preuzimanja tuđih odgovornosti, PRISUTNOST umesto pretvaranja,

JEDINSTVO umesto rascepkanosti,

IDENTITET umesto bolesti.

LAMA III

EVA – ANASTAZIJA

TIM2

 

Eva-Anastazija je žena akcije. Njeno desno stopalo se odmara na steni što je tačka usidrenja u zemlji koja joj daje stabilnost. Njeno levo stopalo gospodari nad crnim obrnutim mesecom ; ovo ukazuje da je ona radila na svojoj psihi pri čemu zna kako da ovlada nestalnim i negativnim aspektima. Ona zna kako da iskoristi svoja iskustva kroz koja je prošla u cilju dostizanja duhovnosti. Predstavlja ideal ženstvenosti, Yin u svojoj čistoti, lepoti i kreativnosti. Sedi na položenom deblu drveta. Drvo se nudi kao tron, znak prepoznavanja sila prirode.

Preko žute boje stabla hrasta, stena I tla, otvara nas za moć kreacije. Znajmo da možemo od našeg života učiniti kreaciju, najlepšu od svih kreacija. Kako ? Otvarajući našu svest, naše oči i naše srce svemu što nas okružuje : lepoti prirode, ljudima, stvarima. Imajući lep pogled na svet i otvarajući seljubav. Ako se promeni pogled i vidi božanska lepota u svemu, dakle tada se čini delo kreacije čineći umetnost od naših života. Dakle Umetnost života će se sastojati u usrećivanju sebe i našeg okruženja. Usrećivanje sebe je delo svesti. Sreća nije nakoknada, mora se želeti da se bude srećan.To je akt svesti i prepoznavanja.

Isolated Shell with computer generated orb

 

U harmoniji sa Evom Anastazijom je biser – simbol ženstvenosti, lepote i harmonije sa morem. On čuva tajnu školjke, ali stvoren je da sija na svetlosti dana. Biser vibratorno podržava Yin energiju, on je inkarnacija čistote i perfekcije. Ako neko odluči da nosi biser u svesti , neophodno je da ga zasluži i da se harmonizuje sa snagom njegovog zračenja kako bi i sam biser postao.

Preuzeto iz knjige “Tarot Initiatique des Maitres”  Daniele Didier – Editions Mercia du Lac

LAMA IX

MAJSTOR SVETLOSTI

TIM3Jedan Majstor stoji na braon steni usred dubokog, plavog mora. U ispruženoj i podignutoj desnoj ruci, drži zlatnu baklju iz koje se oslobađa crveni plamen, koji okružuje mnoštvo zlatnih iskri. On nije zarobljenik braon stene ; spreman je da poleti preko plave vode zahvaljujući svojim belim krilatim stopalima sa zlatnim kaiševima. On je onaj koji ponovo dolazi na zemlju (stenu), ali koji nije zarobljenik zemaljske Karme. Njegova bela krilata stopala su „čistota i zaštita“ anđeoskih planova omogućavajući mu da hoda po plavim vodama života. Majstor Svetlosti nosi plamen saznanja. On dolazi da okupi sva duhovna svetla. Ovaj čin okupljanja se naziva „Prolaz kroz Vatru“, period otvaranja svesti.  Vatra, vibratorno odgovara teluričnim silama planete, lavi, ljudskoj i životinjskoj krvi (kada ističe) i jednom od naših čula : pogledu. Tako, na simboličkom planu „Prolaz kroz Vatru“, ukazuje da će ljudi otvoriti svoju svest ka jednoj novoj duhovnosti i videti ono što nisu videli ranije.

Moramo se pripremiti u askezi, u veri i u ljubavi, za ovu veliku duhovnu evoluciju kolektiva čovečanstva. Askeza nije lišavanje, askeza nije patnja, askeza je jedna unutrašnja pozicija svesti za borbu slobode za izražavanje svoga „Sebe“, bez i jedne stvari koja vezuje čoveka za njegove donje planove. Ova borba se tiče naših unutrašnjih zveri, negativnih faseta našeg nesvesnog… Da bi živeli askezu treba imati plamen. Ovaj plamen je unutrašnja vatra, koja služi za pročišćenje, za rad na sebi. Vatra je akcija upaljena svetlošću. To je užareni plamen gde svaka iskra predstavlja jednu dušu kolektiva čovečanstva.

RUBI TIM

Rubin – kamen u harmoniji.

Rubin je dobio naziv od Indijaca, na Sanskritu „Ratnaraj“; mislili su da on sadrži neugasiv unutrašnji plamen. Teofrast, u IV veku pre Hrista, ga je nazvao imenom Antraks (plamteći ugalj, „anthos“ na grčkom znači plamen). „Prizivajući krv i Vatru, to je kraljevski simbol“ (Larousse des pierres, str 208). Po Marbodu, rubin je takođe nazivan Eskarbukl (tamno crveni rubin) kada je postavljan na sredinu čela kao „treće oko“ na nekim mitskim zmijama i zmajevima, tj: „on prevazilazi svo vatreno kamenje, bacajući zrake kao gorući ugalj, gde tama ne može uništiti svetlost“ (Goul, 210/rečnik simbola/Laffont).

 

Preuzeto iz knjige “Tarot Initiatique des Maitres”  Daniele Didier – Editions Mercia du Lac

 

Share This: