Energetske nauke

Accueil-Slider123Živimo u svetu energija – vidljivih i nevidljivih. Uglavnom smo u njihovoj službi iako nemamo svest o tome. EN nas upoznaju sa povezanošću Lica i Naličja kao i svake naše ćelije sa svakom ćelijom univerzuma… upućuju u to kako se sile univerzuma manifestuju u našem svakodnevnom životu.Mi smo podloga za izraz kosmičkih sila preko nevidljive potke koja povezuje beskrajno malo sa beskrajno velikim, čoveka sa univerzumom. Prepoznavanjem ovih sila koje se kroz nas izražavaju i povezivanjem energija koje posredstvom spirala cirkulišu našim telom, postižemo istinsku psihofizičku stabilnost. Posebni ključevi i tehnike koje nam EN nude daju prave odgovore na lak i brz način… odgovore kako živeti u skladu sa sobom i okruženjem.

Teme seminara

  • Misterija stvaranja – strana Lica – strana Naličja
  • Potka – posteljica života… podloga univerzalnog stvaranja
  • Svest – povezanost moždane kore (CK) sa velikim kosmičkim talasima
  • Sile – kosmičke i telurične… sile prirode… energije… vibracije
  • Energetska arhitektura i povezanost čoveka i kosmosa
  • Spirale – ćelijska cirkulacija, duhovno ispunjenje
  • Minerali i drago kamenje – vibratorni badem – otisak univerzalnog stvaranja…
  • Vreme – materija, antimaterija, nebule, kvazari, svet obličja i bezobličja, univerzum luminesencije

 

Share This: