persa

Energetska struktura čoveka

autor: Tea Milanković

“Sve to ima veze sa energijom.”
“Moraš da podižeš vibraciju.”
“Emocija je energija u pokretu.”

Čini se da već i vrapci na grani ovo pevaju, a nekako je deci ovo sve već jasno. Sve više ljudi prepoznaje važnost energetskog stanja, ali jeste li se zapitali kako to zaista radi, i zašto je to sada postalo tako važno?

Skoro mi je jedna klijentkinja koja je fitness trener pričala koliko je od kako je počela da radi na sebi počela i da primećuje kod svojih klijenata da koliko god se oni trudili i poštovali fizičke vežbe, ishranu, disciplinu – nešto ih i dalje blokira i sprečava da napreduju. Kada bi im skrenula pažnju da je verovatno neka emocija blokirana, pa zato i energija ponestaje i posustaje, oni bi joj odgovarali da znaju to, a onda bi istim šablonom nastavili dalje.

Da, znate to, razumete to, ali da li ste zaista spoznali to? Jednom kad doživite iskustvo podizanja energetske vibracije svesno – tada imate i hrabrosti da se upustite u promenu. U suprotnom, raz-UM-evanjem toga samo klimate glavom i nastavljate po starim obrascima samosabotaže, jer onaj nivo gde je energija blokirana samo svest može da odblokira, samo fokus i svesna namera imaju pristup tome. Odatle kreće put ostvarivanja najbolje verzije sebe.

Ključ je u energiji

Energija je primarna gradivna supstanca svega oko nas i u nama, što već svi znamo iz Ajnštanove jednačine E=MC2 a često zaboravljamo. Osnovni zajednički sadržalac celokupne manifestacije, bez obzira da li se radi o živom ili neživom svetu, ljudima, biljkama, životinjama ili kamenju jeste energija.

Međutim, isto tako energija postoji i u onom nemanifestovanom, neotelovljenom svetu – svetu misli i svetu emocija. Osnovni zakoni nauke govore o energiji kao neuništivoj supstanci koja samo može menjati jedan oblik u drugi, zatim treći, četvrti… Takođe, svaka energija ima svoju frekfencu, odnosno vibraciju. Tako, svetlosna energija stvara boje u zavisnosti od frekfence, tj talasne dužine spektra, kao što i zvuk ima svoju frekfencu, ili pak, kamen svoju tvrdoću. Sve je sačinjeno od energija, koje se prenose kroz Potku, osnovnu gradivnu podlogu čije niti, po slici struna violine vibriraju u zavisnosti od kvaliteta energije koja je pokreće.

Zašto je važno da poznajemo energije, i radimo upravo na energetskom nivou?

Space treeEnergetski svet je onaj osnovni svet odakle sve nastaje. Kao kada zidamo kuću, ta kuća nastaje prvo od potrebe, želje, zatim zamisli, ideje, zatim od projekata nacrtanih na papiru, da bi tek u poslednjem koraku ona bila sačinjena od cigli, maltera, crepova i žica. A ipak, energija se nalazi i u onoj prvoj želji, misli, ideji, emociji koja je pokrenula odluku, kao i u papiru i u olovci koja je nacrtala projekat; energija se nalazi i u crepu i u betonu, i u krovu. I sama kuća, na kraju jeste jedna energetska mešavina različitih vibracija.

Međutim, kuća oživljava tek kada kroz nju sprovedemo električnu energiju. Isto tako i naše telo, naš organizam ima svoje različite nivoe energija, različite kvalitete energija koje izgrađuju naša tkiva, organe, ćelije. Naše telo je oživljeno tek kada su naši energetski centri (čakre), naše energetske “utičnice”, otvoreni i uravnoteženi, jer tek tada ta oživljavajuća energija poput električne energije može osvetliti i nahraniti naše organe potrebnim vibracijama.

Energy in motion = Emotion

Preko energetskih centara mi komuniciramo sa spoljnim svetom, jer su oni vrata za primanje i odašiljanje energije, a kada energiju stavimo u pokret dobijamo emociju jer, ne zaboravimo: energy in motion = emotion.

Kada govorimo o psihološkim obrascima možemo reći da su energija i energetski tokovi oni koji formiraju psihu čoveka. To znači da pored neuroloških, biohemijskih, genetskih, kognitivnih, psihodinamičkih, socijalnih kao i faktora životnog okruženja koji definišu ponašanje i reakcije osobe, na najosnovnijem nivou uzroka jesu upravo energetski tokovi. Kada otkrijemo na kom nivou se desio poremećaj koji uzrokuje blokade u određenom energetskom centru, ili samom energetskom toku (meridijanu) tada možemo i delovati na uklanjanje uzroka.

en struktura covekaMi smo energetska bića, i ukoliko radimo na nivou naših energija, na nivou naših energetskih centara i njihovih energetskih tokova tada zaista možemo osloboditi svoje biće svih “čvorova”, “bagova”, “začepljenja” i disbalansa koji prouzrokuju različite poremećaje od psihičkih tegoba, do emotivnih problema, koji se vremenom uvek manifestuju i kao problemi na nivou tela i na nivou odnosa i okolnosti. Ti poremećaji su u stvari stres, kontrakcija – zgušnjenje energije, a znamo da je stres najveći uzročnik različitih bolesti i poremećaja savremenog čoveka.

Radeći na tom mestu u telu, aktivirajući zablokiranu energiju, najčešće preko emocija ili misli, mi delujemo na onom mestu gde je jedino moguće i otpustiti problem.

Kada jednom uspostavimo ravnotežu u svom energetskom sistemu tada se pokreću svi mehanizmi koji omogućavaju da živimo na našem punom potencijalu. Ovo je osnova opšteg psihofizičkog zdravlja i zadovoljstva na svim poljima.

Tada naše telo, naša “kuća”, može biti oživljena na najbolji način – odražavajući na svim nivoima zdravlje, zadovoljstvo, radost, lepotu i harmoniju.

Tada se naša postignuća umnožavaju, a odnosi sa okruženjem i sa različitim životnim okolnostima isceljuju.

Tada smo isceljeni – celoviti, prepoznajući jedinstvo u sebi i oko sebe.

Jer ono što nas sačinjava, energetska struktura našeg bića, jeste samo deo plesa energija koje stvaraju život.

 

Preuzeto sa www.energetskipsiholog.org

Share This:

Šta te čini tako posebnim?

Autor: Tea Milanković

Holding a Crystal BallKo sam ja? Ko si ti? Šta je ono što nas definiše? Mnogi već decenijama pokušavaju da definišu šta je identitet, sve u potrazi za jednačinom koja bi svima mogla da bude putokaz u spoznaji sebe. Ipak, nema te spoljne računice koja nam može pokazati naš istinski identitet, već naprotiv, on dolazi iz nas samih. Jednostavno – identitet je lična, jedinstvena percepcija realnosti.

Svako od nas je poseban, jedinstven upravo u odnosu na naš doživljaj sveta oko nas i u nama. Način na koji neko posmatra jedan cvet  podrazumeva i njegovu ličnu reakciju na nivou emocija i na nivou osećaja (unutrašnja reakcija) i njegovu spoljašnju reakciju kojom svoj doživaljaj tog cveta deli sa drugima. Svako od nas je potpuno specijalan, poseban i samim tim nezamenljiv na ovom svetu upravo zbog toga jer ne postoji niko drugi ko bi mogao baš tako da živi naše sopstvene doživljaje. Međutim, postoji jedna caka – ponekad, čak i vrlo često, ljudi nisu na svom identitetu. Posmatramo taj „cvet“ nečijim tuđim očima, reagujemo nečijim tuđim reakcijama, time potiskujući sebe i ne samo sebe – već i svoju najintimniju svrhu. Da li to znači da je identiet naša najintimnija svrha? O, da! Biti na svom identitetu jeste osnova svrsishodnog života. Sve ostalo bi bio život u iluziji, kao da glumimo nečiju tuđu životnu priču, a od te glume sam život nema nikakve koristi. Jer, ne zaboravite: životu doprinostimo tek kada živimo našu jedinstvenost, baš onakvi kakvi jesmo.

U energetskoj psihologiji koristimo različite tehnike sve u cilju da povratimo svoj identitet, jer tek tada možemo živeti najbolju verziju sebe. Kada nismo baš svoji to se najčešće ogleda u reakcijama koje vladaju nama, emocije koje nas nose, zarobljavaju, sputavaju.

Evo jedne lagane i kratke vežbe koja nam može pomoći da svakog jutra započnemo dan recentrirajući se na svom identitetu:

 1. osetite svoja stopala i njihov dodir sa podlogom
 2. zamislite kako iz stopala kreću dve spirale koje se spuštaju sve do jezgra zemlje
 3. u jezgru pronađite svoju konekciju, koja je vaša lična ”utičnica” za jezgro
 4. vizualizujte jarko crvenu boju, kao boju magme koja hulja na gore, ulazi u stopla, potkolenice, kolena, butine, kukove i oživljava ceo prvi centar vašeg tela. Ovo je ključni deo uzemljenja koji nam omogućava da živimo svoju realnost, da imamo svoj izvor energije kako ga ne bi tražili u drugima.
 5. postavite ruke na solarni pleksus, zamislite kako se jedno jezgro Sunca rađa i aktivira u vašem stomaku a zatim izdišući i rukama šireći ka spolja proširite zrake ovog Sunca svuda oko vas. Ponovite nekoliko puta snažno izdišući ovu toplotu Sunca.
 6. postavite ruke u položaj molitve na grudi, povežite se sa ritmom svog srca a zatim sasvim lagano rukama tapkajte na grudnu kost (Timus) izgovarajući: “Ja biram da danas živim najbolju verziju sebe. Ja biram da živim sebe, svoju realnost u lepoti, čistoti i harmoniji.”
 7. udahnite duboko, i sa izdahom zakoračite odlučno i spremno u novi dan.

(i ne zaboravite da se osmehnete danu pred vama! 🙂 )

preuzeto sa www.energetskipsiholog.org

 

Share This:

Meditacija

img_0027

Autor: Francisco Lobato

Meditacija je drevna praksa koja postoji isto onoliko koliko postoji i samo ljudsko biće, a praktikovale su je sve kulture, religije i filozofije, nalazeći u njoj i njenim mnogobrojnim oblicima i metodama stanja svesti koja su različita od normalnog stanja pozornosti. Ciljevi i motivi takve potrage bili su uvek drugačiji, a skoro uvek su imali za svrhu širenje spektra percepcije, a samim tim prepoznavanje stvarnosti.

Ta stvarnost se ogleda u tome da čovek, kao svesno telo planete Zemlje, poseduje svest. U meditaciji koristimo energiju svesti, univerzalnu energiju koja proizilazi iz Kreacije, a čiji je prenosnik čovek; kroz tu energiju mi pre-poznajemo ono što jesmo, kao pojedinačni mikrokosmosi koji pripadaju Univerzalnom poretku.

Meditirati znači slušati, ćutati i posmatrati; to nas otvara ka prepoznavanju naših različitih tela, njihove međusobne akcije i odnosa, i sve to u sadašnjem vremenu.

Što više prepoznajemo i poznajemo sebe, otvoreniji smo za Sveukupnost, jer esencija koja živi u ljudskom biću je upravo ta koja ga otvara ka univerzalnoj i večnoj pripadnosti, koja predstavlja povratak kući, koji su religiozni ljudi i mistici, kako muškarci, tako i žene, u potrazi za razvojem pokrenuli i pokreću kontinuirano u Vremenu, penjući se vertikalnim vremenom koje nas otvara ka suptilnim planovima.

U meditaciji otkrivamo poreklo mnogih patnji i nerazumevanja na koje smo se navikli, gledajući okove koji smo stvorili oko našeg izražavanja života, negirajući slobodu da budemo i izrazimo ono što zaista jesmo, zbog delovanja našeg neumornog mentala i njegovog vlasnika ega, gospodara zamka koji smo izgradili sa našim Ja.

Da bismo osvojili i oslobodili taj zamak potrebno je utišati esenciju Ega, misli, uverenja i mentalne strukture koje podupiru takvu konstrukciju duboko u našem umu.

Zbog toga meditacija znači isprazniti se da bi se izrazilo, dići se da bi se sišlo i ućutati se da bi se slušalo.

Dobrobiti meditacije na fiziološkom nivou su istraživane od strane nauke, koja je konstatovala njene efekte na moždanom nivou, u smislu pojačavanja Teta moždanih talasa, koji se u normalnim uslovima javljaju samo pre utanjanja u san; zatim podizanja nivoa Gaba neurotransmitora, što dovodi do manje podložnosti na spoljašnje stimulanse, što rezultira povećanom koncentracijom. Takođe, stimuliše se hipotalamus, smanjuje srčana i disajna frekvencija, kao i krvni pritisak, povećava lučenje serotonina, neurotransmitora čija se smanjena vrednost povezuje sa depresijom.

Takođe, preko limbičkog sistema povećava se emocionalna receptivnost i vizualizacija slika, uz stimulisanje lučenja endorfina, hormona koji proizvodi naš organizam, a koji umanjuje strah i dovodi do osećaja sreće i euforije, i sve to putem svesnog i slobodnog delovanja Ljudskog bića.

Za Čoveka meditacija je još jedan od puteva kojim se ide u potrazi za slobodom i transcendencijom, uz intuiciju da smo mnogo više od onoga što nam naša čula govore preko mozga, kako bismo otkrili da je neophodno da se pokrenemo, i krenemo na putovanje bez povratka, ne očekujući ništa, prazneći se od svih božanskih i ljudskih pojmova koji nas odvraćaju od čistog iskustva Stvarnosti.

Share This:

Ljubav na prvom mestu!

Autor: Aleksandra Maksimović vft,

Bowen terapeut, refleksolog i terapeut energetske medicine

“Kad proširujemo opseg svog mišljenja i verovanja  Ljubav slobodno struji.

Kada smo ograničeni Ljubav ne struji.”

Lujza Hej

Two juvenile girls stare at sunsetU eri kada tehnoliogija sve više napreduje i pronalazi mašine koje mogu otkriti vaše raspoloženje i konstatovati bolesti usled loših emocija, ostaje da se zapitamo da li smo i sami postali mašine. Da li smo svesni svog identiteta ili živimo po šablonu koji je neko davno iskreirao u svoju korist a mi nikako da se trgnemo i to promenimo. Na žalost u uslovima ubrzanog života,nalazimo se pod kolektivnim stresom koji nam onemogućava da napravimo sopstvene izbore i prepoznamo svoje potrebe. Obično svoje želje mešamo sa željama ili prohtevima svoje okoline; šefa, muža ili dece, pa često u takvom haosu izgubimo konce nad sopstvenim životom. Dolazimo u situaciju da kažemo sebi: ali, zar nisam sve učinila da ti bude dobro a opet ne valja. Izgleda da je u tome odgovor na sva pitanja!!!

Moramo uspostaviti kontakt sa svojim unutrašnjim bićem jer je to mudrost i istina koja zna najbolje odgovore za nas. Nije naravno lako slušati sebe kada nam porodica i prijatelji govore sta treba učiniti a u nama su svi odgovori na sva pitanja. To znači da treba da poverujemo sebi, da poverujemo životu i da ga doživimo kao prijateljsko mesto. Ljubav prema sebi podstiče nas da se iz položaja žrtve premestimo u položaj pobednika. Ako izaberemo život u prošlosti,preživljavanje starih negativnih misli, situacija i dogadjaja ostaćemo zaglavljeni u prošlosti. Donesemo li svesnu odluku da nećemo biti žrtva prošlosti i posvetimo li se stvaranju novog života za sebe, naše unutrašnje biće ce nas podržati da stičemo nova, srećnija iskustva. Svojim modelom mišljenja i osećanja pridonosimo stvaranju svih uslova života, i dobrih i loših. Naše misli stvaraju osećanja a mi živimo u skladu sa tim osećanjima i uverenjima. Zamislite koliko bi nam život bio lep ako bismo u sebi gajili samo lepe i pozitivne misli!

auras interactionLjubavi bi bilo na svakom koraku i ne bismo znali za mržnju, zavist, ljubomoru ali avaj! U nedostatku sopstvene ljubavi skloni smo da druge odmah kritikujemo, procenjujemo a u sirenju loših vesti pravi smo rekorderi! To ne ističem da bismo okrivili sebe kada stvari u zivotu loše krenu, nego da bismo shvatili da postoji razlika izmedju odgovornosti i okrivljavanja sebe ili drugih. Okrivljavanje drugih je rasipanje snage! A priznajmo da nam je lakše okriviti roditelje za svoje neuspehe ili poslodavce ukoliko krene po zlu. Gde smo tu mi? Koliko smo spremni da se zagledamo u svoju unutrašnjost i pogledamo kakvi su zaista naši kapaciteti. Da li sam spremna da donesem odluku u pravom času? Ili je neodlučnost ta koja se provlači kroz moj život od detinjstva jer je stalno neko drugi odlučivao umesto mene. Ako svoju decu od starta ne naučimo da koriste sopstvene kapacitete i ne bodrimo ih, ne mozemo očekivati zdravu naciju. Pozitivan govor kreira sadašnjost, a na takvim temeljima gradimo budućnost.

Učimo decu da se pozitivno izražavaju, dozvolimo im da se izraze! Dozvolimo im i pokažimo da emocije treba osloboditi i da nije strašno kad si tužan i drugi te vide, da i decači plaču,da je normalno da se stidiš ako su patike pocepane. Budi svoj!!! Kad potisnemo emocije duboko u sebi, one ce izaći negde na telu. Nije čudo što u pubertetu izlaze bubuljice. Hormoni divljaju, nisu u ravnoteži, misli su nam pobrkane, emocije ugušene i telo trpi. Prvo ce se manifestovati na koži sav taj nervno-hormonalni poremećaj i baš tada treba da pokažemo veliko strpljenje i svoju decu podržimo u njihovim emocijama. Imajmo na umu da je okrivljavanje rasipanje snage! Takodje ako igramo ulogu žrtve, imajmo u vidu da vlastitu snagu koristimo da budemo bespomoćni. Moramo biti potpuno svesni svog identiteta u svakom trenutku, svesno stajati iza svojih izbora. To će nam odrediti budućnost jer ćemo u svakom trenutku biti svesni sebe, svojih potreba i želja,a to će nam ujedno kreirati zdravu i srećnu budućnost. Ništa nije prepušteno inerciji, već je upravo onako kako želimo.

Ne plašimo se doneti odluke koje nisu uobičajene,koje ce nas na prvi pogled svrstati u koš neobičnih , od sredine neprepoznatih ljudi. Moramo verovati sebi, poštovati svoje odluke i sredina ce krenuti za nama.

I podsećam, ljubav je nešto što možemo izabrati, jednako kao sto biramo ljutnju, mržnju il tugu. Mi uvek biramo! Hajde da onda odmah započnemo biranje ljubavi! To je najmoćnija snaga isceljenja.

Preuzeto iz časopisa “Roditelj i dete”

 

 

Share This:

We are all connected

Autor: Tea Milanković

Praznina ne postoji – ali šta je ono što ispunjava sve?

potkaOd beskonačno velikog do beskonačno malog, od zvezdanih jata, galaksija, planetarnih sistema, civilizacija, nacija, pa sve do ćelija i elektrona – sve živi u istom taktu vremena, poštujući ritam Univerzuma. Muzika sfera, muzika koja svira večni sinhronicitet, može se čuti u muzici kosmosa, podjednako kao i u onoj koju stvaraju naše ćelije i njihovi elektroni. Od prvog takta, od Velikog praska, gde je sve bilo zapisano u tački 1, Univerzum je počeo da se širi, da raste, tragajući za onim zbog čega se i rodio: za svešću. Samo ono što je osvešćeno, istinski je živo. Odavde proizilazi da je jedna od najvećih misija čoveka – dekodiranje života. Otljučavanje i spoznavanje svih tonova i taktova muzike sfera. Astrologija je, na primer, jedan od ključeva za dekodiranje i osvešćivanje arhetipova koji isprepletani stvaraju živote.

Danas, naučnici sve više sprovode eksperimente širom sveta, dokazujući da je svest ta koja omogućava život, ali i kvalitet života posmatranog subjekta. Tako, Masaro Emoto pokazuje koliko je pažnja, ali i kvalitet pažnje koji je usmeren ka vodi bitan za samu njenu kristalizaciju, a Peter Tompkins i Christopher Bird u knjizi „Tajni život biljaka“ otkrivaju na koji način biljke komuniciraju međusobno ali i sa ljudima, gde je upravo čovekova pažnja prema njima zaslužna za njihovo plodonosno cvetanje.

U “Elegantnom kosmosu” Brajan Grin otkriva super strune koje omogućavaju duboku isprepletanost cele stvarnosti, svega stvorenog, otvarajući tako “vrata” i egzaktnoj nauci da prepozna jedinstvo i povezanost od ćelija do zvezda, i dalje.

Ovo jedno beskrajno tkanje koje spaja sve, koje ispunjava ono što samo opažamo kao “prazninu” jeste jedno “tkanje potke”, sveprisutno, u kom se ugnježđuju planete, zvezde, galaksije. Potka je podloga komunikaciji života, od ćelije do atoma. Ona, takođe, povezuje sve nas sa našim originalnim izvorom, jer se Potka razvijala i širila od Velikog praska kako bi ispunila Univerzum.

Svako od nas je tkač svoje sopstvene Potke. Ali i ta naša individualna potka jeste spojena sa potkom univerzuma, a ples planeta pokazuje ples atoma, i vreme planeta pokazuje vreme naših ličnih promena, mogućnosti i potencijala.

Individualna (pojedinačna) potka sačinjava tkaninu našeg nesvesnog. Sve programacije iz detinjstva, sve doživljeno, sve boli i patnje, radosti i uspesi upisani su, u momentu doživljavanja, vibratornom podlogom u najdublje slojeve našeg tkiva.

Svesno ili nesvesno tkanje

thread-3Prilikom Energetskog rada terapeut koristi prepoznavanje ove Potke, i njegovu povezanost sa klijentom, gde kroz prisutnost u trenutku može “čitati” niti ovog tkanja nesvesnog, kako kroz osećaj u sopstvenoj fiziologiji – tako i konsultujući astrološku mapu klijenta. Upravo astrološka karta predstavlja jednu od sjajnih dijagnostičkih alatki koji osvetljavaju ove čvorove i nesvesne mehanizme, a kada osvestimo uzroke onda su nam mogućnosti rasčvoravanja i oslobođenja mnogo bliže i pristupačnije.

Tada, u savetovanju sa energetskim terapeutom postavlja se cilj i program uz pomoć kog klijent može doći do ostvarenja svog punog potencijala. Jer svest je preduslov, i krajnji cilj. Važno je, stoga, doneti odluku da budemo na putu svesti i dekodiranja sopstvenih sakrivenih potencijala. Odluka je uvek prvi korak delovanja.

Pogledajte u sebe i zapitajte se – da li želim da otkrijem svoj pun potencijal? Ako je odgovor potvrdan, Univerzum će vam zasigurno putem Potke poslati mogućnosti kojima možete stići do svog cilja.

Već sada možete napraviti jednu laganu vežbicu, u kojoj se možete otvoriti da osetite niti Potke koje nas sve povezuju. Pustite neku laganu muziku, zažmurite i dozvolite svojim rukama, nogama, glavi, i celom telu da prati suptilna pulsiranja i gibanja prostora oko vas. Utihnite i oslušnite…praznina ne postoji – we are all connected!

Autor: Tea Milanković

preuzeto sa sajta Energetski Psiholog

Share This:

Spirale i spiralogram – energetska radionica

Spirala je najčešći oblik živih Bića…mnoge galaksije su u obliku spirale, ušna školjka kod čoveka ima oblik konusne spirale, zmija, dok se odmara, savija se u spiralu, a puž gradi svoju kućicu u obliku spirale…Ljudsko telo je set spirala koje okružuju organe i ćelije. Ima ih 12, svaka emituje jednu vrtložnu vibraciju u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru sledeci svoju specifičnost… iz spirala se oslobađa energija koja potisnute emocije iz dubine našeg tkiva izbacuje na površinu, Energije izbačene na površinu nam pomažu da ih prepoznamo a samim tim i preobrazimo…

turmalinZa dijagnostiku aktivnosti spirala koristi se igličasti kristal zelenog turmalina koji nepogrešivo procenjuje njihov rad. Izabran je zbog svoje velike moći da translatuje…

Na radionicama ćemo se upoznati sa energetskom strukturom ljudskog tela, sa spiralama i ulogom koju imaju u životu Čoveka. Radićemo na otkrivanju onih koje blokiraju nase želje, ideje, akcije, život – I naučićemo kako da radimo na njima da bi ih vratili u ravnotežu…

Aktivirati spiralu znači zaviriti joj u dušu i olakšati je od svih, odvajkada zalepljenih, energija… Pokrenuti spirale znači staviti se u harmoniju sa samim sobom…

Individualni radovi: Vesna Jelić 

zakazivanje na telefon: 063 8893480

 

Share This:

Medita Belgrade

Naš tim vas poziva da se prikljčite pokretu MEDITATODAY, svake nedelje od 18:30 do 19:30 (dolazak 15 minuta ranije).

Radionica se održava u prostorijama udruženja “Eglantina”; Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 74, Beograd. Molimo Vas da svoj dolazak najavite email-om na tijanija.jasmin@gmail.com , ili SMS-om na broj 064 271 75 76 zbog ograničenog broja mesta.

Cena radionice je 400 dinara

Učesnici tih jednočasovnih sastanaka će imati priliku da:
15min
– Otkriju i prodube osnove individualne meditacije (Identitet, Energetska struktura pojedinca, Potka, Svest i kretanje Svesti, Mentalna praznina…)
30min
-Individulana meditacija
15min
Kolektivna meditacija (na temu trenutno najaktualnijeg događaja u svetu – temu trenutno aktuelnu možete pogledati ovde http://www.meditatoday.com/this-week/)

 

Share This:

Kin-Jo meditacija u pokretu

kijo logo

Šta je KIN-JO (kinđo)?

Meditacija u pokretu, borilačka veština sreće, svestan pokret.

kinjo 1

KIN-JO (kinđo) potiče iz veština starog istoka i potpuno je u skladu sa sadašnjim vremenom. Pomaže vežbačima da se brzo i jednostavno očiste od dnevnog stresa, uspostave psihofizičku ravnotežu i poboljšaju sveukupno zdravlje i kvalitet svakodnevnog života.

Zbog svoje jednostavnosti i jasnoće, veoma je pogodan za ovo ubrzano doba, jer zahteva malo vremena i daje osobi koja vežba kinđo priliku da se vrati izvoru, svojoj suštini.

KIN-JO (kinđo) ”univerzalni izvor pokreta” prvenstveno je borilačka veština i kao takva zasniva se na načelima nauke o kretanjima energija iz Zemljinog jezgra, telurologije. Ova veština se vežba u saosećanju sa prirodom i univerzumom. Kinđo osavremenjava davnašnje tradicije i prilagođava ih ritmu modernog života. Podrazumeva pokrete koji su jednostavni, prirodni i veoma laki za učenje i izvođenje. Prepoznaju prirodne zakone u telu i svemiru potpuno su bezbedni, bez obzira na godine i fizičko stanje.

Šta konkretno dobijamo vežbajući KIN-JO?

Daje nam mogućnost da otklonimo svakodnevnu napetost , nervozu i stres.

Jača naše fizičko telo, postavljajući kosti i mišiće na njihovo mesto, jača ligamente i sva vezivna tkiva. Ovakvo uravnoteženje i osnaženje tela omogućava normalan protok energije kroz telo, utičući da svaki organ uspostavi svoj ispravan radi postepeno promeni energetsku strukturu nabolje .

kinjo 2

Vežbanjem naučimo da budemo ‘’uzemljeni’’ i u realnosti stvari, što pomaže da probudimo svoju odlučnost u svakodnevnim životnim delovanjima.

Osnivači

Saradnjom Danijele Didije (Danielle Didier), koja se već četrdeset godina bavi izučavanjem i korišćenjem suptilnih energija, i Anhela Sančeza Robleda (A.Sanchez Robledo), majstora borilačkih veština, nastao je KIN-JO.

Kako sam majstor Sančez kaže, gospođa Didije mu je pomogla da dublje razume mistiku i značenje borilačkih veština, preobrazi svoje svakodnevno vežbanje i podigne ga na viši nivo, oplemenjujući ga spoznajom o pravom značenju pokreta.

Već tridesetak godina KIN-JO se menja, poboljšava i usavršava.

www.kin-jo.com

Osnovni pojmovi u KIN-JO

Pre nego što se uđe dublje u ovu borilačku veštinu , korisno je imati pregled osnovnih pojmova koji nam pomažu da je potpuno izrazimo.

Vežbajući, učenik pokreće sva svoja čula i svesnost kako bi u potpunosti prepoznao svoj identitet u govoru sopstvenog tela.

Šta to znači?

Možda prepoznamo u nekom pokretu držanje svojih roditelja ili prijatelja; možda nas način na koji govorimo u nekim situacijama podseti na oca ili majku koji se isto tako izražavaju i td. Vežbajući kinđo otkrivamo ko smo i kako da se vratimo sebi, posebno suočeni sa teškim izazovima.

Svesno disanje i pokret: disanje nam daje sklad sa ritmom univerzuma, kosmosa, dok pravilan pokret omogućava životnoj energiji nesmetani protok kroz meridijane i energetske centre tela.

Energija položaja očiju, deset položaja očnih jabučica pokreću posebne oblasti mozga samim tim i tela.

kinjo 3

Boje, zamišljanjem,vizualizacijom odgovarajućih boja pokrećemo i ozdravljujemo sve nivoe tela.

 

kinjo 4

Zvuci (eksplozivni i implozivni) : određeni zvuci koje učimo, svojom frekvencijom pokreću moćno sazvučje i pojačavaju delanje, akciju. Svesni zvuk pojačava slušanje, da zaista čujemo sagovornika i sebe.

kinjo 5

Energetski centri (ima ih sedam)

Potka , fino energetsko pod-tkanje koje se nalazi između svega i popunjava prazan prostor- mreža.

Nivoi svesnosti: nesvesno, podsvesno, svesno i nadsvesno.

Suptilna/prefinjena tela : kroz kinđo se radi na prva četiri (fizičko, eterično, astralno i kauzalno).

kinjo 6

 

Kinđo se može učiti i raditi na četiri nivoa.

Fizičko telo: rad na nesvesnom. Spajanje sa okolinom. Ovladavanje telom. Ulazak u akciju. Element Zemlja. Carstvo minerala (fizičko telo planete).

Eterično telo: rad na podsvesnom. Komunikacija sa svime. Korišćenje energija. Pročišćenje. Ovladavanje prostorom i Posredničkom potkom. Element Voda. Carstvo biljaka.

Astralno telo: rad na svesnom. Fizičko prepoznavanje nesvesnih programacija i naših profinjenih osećanja. Svest o Univerzalnosti. Rad na dijagonalama aktivira se bambusovim štapom. Element Vazduh. Carstvo životinja.

Kauzalno telorad na nadsvesnom. Istraživanje finih ravni (planova) postojanja i otvaranje za kolektiv (zajednicu). Četiri ravni Kauzalnog točka aktiviraju se mačem i štitom. Element Vatra. Carstvo LJUDI.

kinjo 7

 

Share This:

Meditacija sadašnjeg vremena

Ako je meditacija put ličnog razvoja, čovečanstvo se kreće napred kolektivnom meditacijom. Danas je više od 50% populacije urbano. Gradovi su mikrokosmos savremenog makrokosmosa: tu je prisutno sve, najbolje i najgore, prošlost i budućnost, sloboda i složenost, nada i očaj. Ali veliki gradovi u sebi nose moćne i specifične energije: transformaciju, kreativnost, deljenje. Kako su mnogi od njih smešteni u blizini vode (reka, more…), oni kultivišu, kanališu i navodnjavaju svet velikih ideja koje postepeno preoblikuju konture našeg postojanja: duhovnost, filozofiju, nauku, politiku…

Meditacijom ne zatvaramo oči da bi zaboravili svet, već ga ispitujemo u svesti. Meditiramo da bi otkrili šta želimo da promenimo u sebi. Šta želimo da podelimo sa porodicom i prijateljima. Šta želimo da izgradimo sa kolektivom čovečanstva. Meditirajmo zajedno svake nedelje, širom sveta, da povratimo želju da se suočimo sa svojom budnošću.


Mi svi učestvujemo u ovoj urbanoj dinamici. Mi smo njene elementarne čestice: višestruka i jedinstvena energija u isto vreme. Kako prolazimo kroz vreme izbora, neophodno je da pronađemo mir i spokoj u sebi. Vraćajući se suštinskom, uzemljujući se u Sadašnjem Vremenu… živeti drugačije nije samo bitno za naše postojanje, to je takođe čin svesti kojim hranimo svet sutrašnjice. Otvaramo svoje oči u Sadašnjem Vremenu da bi proširili pogled na svet sutrašnjice. A upravo meditacija je ključ za tkanje Potke naše budućnosti.

 • Jedan sat za oslobađanje od napetosti
 • jedan sat za opuštanje
 • jedan sat za usredsređivanje
 • jedan sat za pronalaženje mira
 • jedan sat kako bi osetili spokojstvo
 • jedan sat za vraćanje onome što je bitno – a to je da počnemo živeti drugačije.

 

Share This:

Univerzalni tarot Majstora TUM

Preko Univerzalnog Tarota Majstora se, kroz slike I simbole, ponovo susrećemo sa arhetipskim izvorom ovog učenja, koji je istovremeno izvor kreacije čitavog Univerzuma.

Univerzalni Tarot vam omogućava da se postavite u harmoniju sa „glavnim“ energijama i Arhetipovima. Svaki simbol je učenje Majstora, koji vam je na raspolaganju kako bi vam pomogao da napredujete na putu vaše duhovne evolucije. Arhetipovi nam omogućavaju neverovatan rad na upoznavanju sebe i veće razumevanje nas samih i stvarnosti u kojoj postojimo. Čovek, kroz svoje doživljaje i odnose sa okruženjem, tka jedno tkanje u kome se nalazi informacija o svim našim životnim iskustvima, programima iz detinjstva, naše tuge i patnje, naše radosti, naši neuspesi. Arhetipovi će nam pomoći da učinimo preuzimanja svesti u vezi sa informacijama koje naša Potka čuva. Oni će nam pokazati šta je potrebno da promislimo ili modifikujemo u našem ponašanju kako bismo se osećali bolje u našem okruženju (emocionalnom, profesionalnom, socijalnom) i kako bismo živeli ispunjenim životom. Osetite u sebi rezonanciju svake karte, svakog otvaranja, osluškujte značenja I trudite se brižljivo da razumete svaki simbol – ovo je umetnost “otvaranja Tarota”.

 

 

Share This: